Een modern mountainbike routenetwerk door Zuid-Limburg en de Euregio. Hoe mooi is dat? Het doel van de Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) is om dit te ontwikkelen en te faciliteren. Daarbij staan vier pijlers centraal: natuur, economie, recreatie en sport.

Voor moderne mountainbikeroutes in Zuid-Limburg en de Euregio

MOZL ontwikkelt niet alleen mountainbikeroutes, maar draagt zo ook bij aan een gezonde leefomgeving voor kinderen, volwassenen en families. En de stichting verzorgt het behoud en onderhoud van de natuur op en rondom de routes. Dat is ook nog eens goed voor het landschap. Hiervoor doet MOZL graag een beroep op al die vrijwilligers, die telkens weer bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken. En er staan de komende jaren nog veel projecten op stapel, zodat jij als mountainbiker straks kunt genieten van nóg meer mooie routes! Dankzij al deze activiteiten is MOZL uitgegroeid tot hét aanspreekpunt voor mountainbikers, verenigingen, overheden, grondeigenaren en natuurbeheerders in Zuid-Limburg.