Jongeren op Gezond Gewicht Limburg: “Fietsen hoort bij een gezonde jeugd”


Tekst Sanne Tummers
Fotografie JOGG

In Nederland heeft één op de zeven kinderen overgewicht. In Limburg liggen deze cijfers in sommige wijken nog hoger, zelfs 1 op de 3. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) zet zich sinds 2013 in Limburg in om deze jongeren te helpen op weg naar een meer gezonde leefstijl. Het stimuleren van fietsen ontbreekt beslist niet in die aanpak. Simone Gerono, Provinciaal coördinator JOGG voor Limburg, vertelt er alles over.

JOGG

JOGG is een landelijke organisatie die zich samen met 142 gemeenten, landelijke partners en lokale professionals inzet voor jongeren (van 0 tot 19 jaar) met overgewicht. Samen streven ze naar een samenleving waarin kinderen opgroeien in een gezonde omgeving. Een samenleving waarin het maken van gezonde keuzes weer de normaalste zaak van de wereld wordt. Met 22 deelnemende gemeenten, heeft Limburg het hoogste percentage deelnemende gemeenten. Simone: “De Provincie Limburg wil een trendbreuk realiseren op het gebied van gezondheidsachterstanden. De aanpak van overgewicht onder jongeren is daar een belangrijk onderdeel van.”

De JOGG-aanpak

Simone vervolgt: “Elk kind heeft recht op een gezonde jeugd. Die begint bij de omgeving van het kind. Daarom richt de JOGG-aanpak zich op die omgeving van het kind. Doelen van JOGG zijn: een uur per dag bewegen, water drinken, groente en fruit eten, een gezond ontbijt, voldoende slaap en een gezonde omgeving. Belangrijke netwerkpartners daarbij zijn de basisschool, kinderopvang en het consultatiebureau. Juist omdat we erin geloven dat het bij de basis begint.” Het terugdringen van de cijfers is echter niet iets wat vandaag op morgen gerealiseerd is. Toch zijn er inmiddels al mooie resultaten. “In Limburg zijn er al heel veel scholen en kinderopvang instellingen overgestapt naar alleen nog maar water drinken op school. Om dat breed gedragen te krijgen, moet het onderdeel worden van het beleid. Dat kost tijd, maar levert dus wel duurzaam resultaat op. En daar doen we het voor.”  

De fiets is misschien wel het meest voor de hand liggende middel voor je dagelijkse portie beweging. Je kunt er mee bewegen in je eigen omgeving en het is gratis
Simone Gerono

Simone JOGG

Gratis bewegen kan altijd en overal

Naast gezonde voeding, heeft bewegen ook een prominente plek in de aanpak van JOGG. Simone: “Er zijn in Nederland heel veel kinderen die sporten en lid zijn van een sportclub, dat is natuurlijk heel mooi en moet vooral zo blijven. Alleen is een uurtje sporten in de week, niet voldoende. Voor kinderen geldt dat ze elke dag minimaal een uur moeten bewegen. JOGG laat zien dat bewegen makkelijk en leuk is en altijd en overal kan. Van en naar school lopen en fietsen, buiten spelen, en, naast de gymlessen, meer beweegmomenten in de klas tussen al het zitten door. Allemaal gratis en makkelijke manieren om aan die dagelijkse portie bewegen te komen. “De fiets is daarbij misschien wel het meest voor de hand liggende middel. Je kunt er mee bewegen in je eigen omgeving en het is gratis,” aldus Simone. “Hoewel fietsen vroeger heel logisch was, is dat tegenwoordig niet meer zo. Kinderen worden vaak met de auto naar school gebracht. Dit heeft te maken met een stukje gemak, maar ook het gevoel van onveiligheid."

Gezond en gelukkig op de fiets

De lokale JOGG-regisseurs bekijken samen met de school en andere specialisten of en hoe fietsen meer onderdeel kan worden van het (les)programma op de school en welke ondersteuning daarvoor nodig is. Ook worden adviezen verstrekt over hoe een school haar faciliteiten op en rondom de school beter kan inrichten om verkeersvaardigheden en het gebruik van fietsen te stimuleren. Daarnaast proberen we de behoefte en vraag bij kinderen zelf te activeren. Fietsen moet als normaal worden beschouwd. Fietsen is leuk. Fietsen is handig. Neem de fiets als je ergens naartoe gaat, naar school, je sportclub, je vriendjes en vriendinnetjes. En bovendien: fietsen is niet alleen goed voor de gezondheid. Fietsen vergroot de actieradius, het zelfvertrouwen en de mogelijkheden van een kind. Het schijnt zelfs dat fietsen eraan bijdraagt dat wij als Nederlanders over het algemeen zo’n gelukkig volk zijn. Dat geef je jongeren het liefst toch zo vroeg mogelijk mee!”

Week voor de Gezonde Jeugd

Om het thema overgewicht bij jongeren onder de aandacht van bestuurders en andere belanghebbenden in Nederland te brengen en houden, organiseert JOGG jaarlijks de ‘Week voor de Gezonde Jeugd’. Koning Willem-Alexander gaf dit jaar het startsein op vrijdag 8 maart. Gedurende de gehele week werden er in elke gemeente en op scholen verschillende activiteiten georganiseerd.

Meer weten over JOGG-Limburg, aanhaken bij activiteiten of volgend jaar meedoen met de week voor de gezonde jeugd? Neem dan contact op met Simone.